vattentäthet

När man beskriver en klockas vattentäthet avser det hur mycket tryck klockan klarar av under vattnet. Detta innebär att klockans yttre delar inte omfattas av begreppet vattentäthet, eftersom delar som läderremmar, stenar på klockan och liknande mycket väl kan påverkas av vatten på andra sätt än det inre urverket. När man hänvisar till klockans vattentäthet i ATM är det därför bara en fråga om hur det inre urverket skyddas av klockhuset. 

 

ATM är en term för atmosfäriskt tryck, och det är denna term som används när man talar om klockors vattentålighet, eftersom det är just detta tryck under vattnet som klockan klarar av. 1 ATM motsvarar ett tryck på 10 meters djup. Det är viktigt att betona att 1 ATM inte innebär att klockan kan användas i vatten ner till 10 meter, utan att den klarar av den belastning som uppstår vid 10 meter. Det kan vara svårt att skilja mellan dessa saker, men det viktigaste är att du inte kan anta att 1 ATM innebär att klockan är vattentät på 10 meters djup. En klocka är alltså inte nödvändigtvis vattentät bara för att klockhuset klarar trycket på 10 meters djup.

 

På Ditur säljer vi klockor med allt från 1 ATM till 100 ATM, så klockorna har en stor variation. De vanligaste ATM-enheterna på klockor är dock 3 ATM, 5 ATM, 10 ATM och 20 ATM. Nedan ska vi försöka förklara mer i detalj vad klockor med dessa ATM-enheter kan tåla när det gäller vattentålighet. Det är dock viktigt att komma ihåg att klockor alltid testas i laboratorier där vattentrycket är stabilt, och därmed tas ingen hänsyn till plötslig påverkan på klockan, inklusive vågor, hopp i vattnet och liknande, som naturligtvis kan uppstå när klockan används i vatten. Så trots förklaringarna och riktlinjerna nedan bör du alltid vara försiktig när du använder din klocka i och omkring vatten, eftersom det inte finns någon garanti för att klockan klarar exakt samma saker i en naturlig miljö som den har testats för i laboratoriet. Gemensamt för alla klockor som används i närheten av vatten är att kronan alltid ska tryckas/skruvas helt in i klockhuset. 

 

OBS. På Ditur rekommenderar vi, oavsett klockans ATM, att du endast använder klockor med skruvkronor när du är i nära kontakt med vatten, eftersom dessa klockor har bättre förmåga att hålla vatten ute än klockor med vanliga kronor. Kom alltid ihåg att kronan ska vara helt skruvad på klockan. Om du är osäker på hur en skruvkrona fungerar kan du hitta en förklaring här

 

Observera att kondens i klockan inte betyder att klockan har tagit in vatten. Kondensering uppstår vanligtvis på grund av temperaturväxlingar. Du kan läsa mer om kondensering här

Klockor med 3 ATM (tryck på 30 meter)

Klockan klarar mindre stänk, till exempel från handtvätt, men den klarar inte av att nedsänkas i vatten eller att utsättas för mer än mindre stänk. Klockor med 3 ATM är olämpliga för bad, simning och liknande.

Klockor med 5 ATM (tryck på 50 meter)

Klockan klarar större stänk vid handtvätt och skadas inte av att vara nedsänkt under en kortare tid vid t.ex. handtvätt, diskning eller liknande aktiviteter. Vi rekommenderar dock inte att klockan utsätts för mycket vatten med endast 5 ATM, eftersom det är begränsat hur mycket vatten klockan kan tåla.

Klockor med 10 ATM (tryck på 100 meter)

Klockan kan användas för lätt simning och snorkling på grunt vatten där klockan inte utsätts för plötsliga rörelser i vattnet, t.ex. hopp i vattnet, stora plötsliga vågor, snabba rörelser i vattnet och liknande. Även om klockan är någorlunda vattentät med sina 10 atm rekommenderar vi inte att du bär klockan när du badar eftersom det kan orsaka plötsliga och kraftiga vattentryck på klockan, vilket klockan inte klarar av.

Ure med 20 ATM (tryck på 200 meter) och mer

Klockan kan användas för både snorkling och dykning på djupare vatten. Se alltid till att kronan är helt fastskruvad i klockan innan den kommer i kontakt med vatten.

Allmänna rekommendationer om vattentålighet från Ditur

Även om det i flera av de automater som beskrivs ovan anges att klockorna kan användas i badet och för simning, rekommenderar vi alltid att klockan tas av innan du badar och simmar, eftersom det är mycket skonsammare för klockan. Detta rekommenderas särskilt för klockor som har yttre delar som lätt kan bli utsatta för vatten, t.ex. läderremmar, dekorativa stenar och liknande. 

Fick du inte svar på dina frågor?

Ring til oss: 08 - 44 68 02 83
Skriv til oss: [email protected]